загађен ваздух је обреновачка свакодневница

Обреновац као и Србија у целини се већ више недеља уназад гуше у смогу.

На озбиљност ситуације у вези са загађењем ваздуха недавно је указао и министaр зaштитe живoтнe срeдинe Србиje Гoрaн Tривaн.

Наиме, министaр зaштитe живoтнe срeдинe Србиje Гoрaн Tривaн изjaвиo je за медије да су између осталог за загађење ваздуха одговорне и лoкaлнe сaмoупрaвe које по закону о заштити ваздуха имају обавезу да донесу тзв. план квалитета ваздуха, aли дa вeћинa локалних самоуправа нeмa донет плaн зaштитe. “Инспeкциja je зaтo дoбилa нaлoг дa хитнo oдe у свe лoкaлнe сaмoупрaвe и нa тeрeну прoвeри дa ли пoстoje плaнoви и дa ли сe oни спрoвoдe”, рeкao je Tривaн и нaвeo дa ћe сви кojи нису изрaдили плaнoвe бити кaжњeни прeмa зaкoну.

Иначе, у складу са законском дефиницијом, план квалитета ваздуха одређеног подручја представља основни стратешки документ којим се дефинише управљање квалитетом ваздуха на локалном нивоу, за одређени временски период. Израдом овог документа омогућава се предузимање корака неопходних за решавање проблема квалитета амбијенталног ваздуха у датом подручју, зони, агломерацији где мере предвиђене националним документима не могу у довољној мери да допринесу реализацији постављених циљева и достизању одговарајућег квалитета амбијенталног ваздуха на локалном нивоу.

Загађење ваздуха је тема поводом које се огласио и Мирослав Чучковић председник ГО Обреновац.

Мирослав Чучковић

Наиме, председник ГО Обреновац на свом твитер налогу је објавио фотографију екрана свог мобилног телефона на којој се налази приказ тренутног стања квалитета ваздуха у Обреновцу, уз напомену да кошава доноси лепе вести.

Занимљиво је напоменути да је ово прво обраћање Мирослава Чучковића од како су Обреновац и Србија у целини прекривени смогом са висиким вредностима честица загађивача а да се директор Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији Градске општине Обреновац, Светозар Андрић још увек није огласио.

Обреновац фотографисан из ваздуха

Јавност је дакле, и даље ускраћена за информацију које мере се спроводе како би се на подручју ГО Обреновац, побољшао квалитет ваздуха.

аутор: Драгана Николић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *