О нама

ИНФОРМАЦИЈЕ су наш највреднији капитал

Локалне Новине Обреновац су савремено информативно гласило које емитује вести преко свог интернет портала.

Локалне Новине Обреновац покривају вести од локалног и регионалног значаја.

Наши садржаји засновани су на поузданим изворима.

Локалне Новине Обреновац се у свом раду ослањају на волонтерски рад сопствених кадрова и осим информисања јавности, портал се бави и проучавањем ставова јавног мњења.