Лидија Букуровић

Шокантно! Непостојећем удружењу и непостојећој балетској школи општина платила организацију плесног такмичења

У суботу, 24. децембра 2022. године у Обреновцу је на Великој сцени Спортско културног центра ”Обреновац” одржано плесно такмичење чији је организатор такмичења била тзв. “5678 заједница”, а домаћин је по први пут био тзв. балетски студио “Л ДЕНС” из Обреновца. Такмичење је подржано од стране ГО Обреновац и СКЦ ”Обреновац”.

Огласни плакат за плесно такмичење
Огласни плакат за плесно такмичење

Организација плесног такмичења на којем се окупило више стотина учесника различитог узраста из више градова Републике Србије, би свакако била лепа вест да којим случајем није реч о обмани огромних размера којом се желе прикрити послови једне коруптивне пирамиде која већ дуго функционише у структрама обреновачке локалне самоуправе и обреновачких јавних предузећа.

Наиме, организатор плесног такмичења “5678 заједница” и домаћин плесног такмичења “Л ДЕНС СТУДИО” су непостојећи правни субјекти, односно неформалне организације са нејасном (сумњивом) структуром и са сумњивим   изворима финансирања због чега се ни по чему не разликују од организованих криминалних  група.

Ствар добија на тежини када се зна да је цео догађај подржан од стране локалне самоуправе те да је вест о организацији, домаћину и месту одржавања плесног такмичења, објављена између осталог и на званичној интернет презентацији ГО Обреновац.

фантомска плесна школа параван за криминалне послове

Интересовање за рад тзв. балетског студија Л денс ( L Dance studio) из Обреновца, пробуђено нам је након сугестије и исцрпног извештаја, једног запосленог у СКЦ Обреновац са вишегодишњим радним стажом у тој установи културе (име познато редакцији). Он нам је у својству савесног грађанина, скренуо пажњу да се у последњих 5-6 година из буџетских средстава општине Обреновац издвајају огромна новчана средства како би се финансирала та непостојећа балетска школа, која свесрдну материјалну помоћ добија и у бесплатном коришћењу просторија и ресурса СКЦ Обреновац.

Балетска школа или плесни студио, удружење или било који облик организовања који носи назив ,,L Dance studio” нигде никада није регистрован, истиче наш саговорник.

Организатор означен називом “5678 заједница” такође није регистрован у складу са законом а једини траг о постојању те заједнице је једна Фејсбук страница и један интернет портал. 

Као оснивач плесне школе ,,L Dance studio” често се помиње наша суграђанка Лидија Букуровић која се кити непостојећом титулом или боље речено титулама попут: уметнички руководилац школе и/или оперативни тренер модерног балета, што велику већину наших мештана може да доведе у заблуду да се ради о организованом ентитету из области културе или образовања чија је делатност уметничко образовање. Међутим, по среди је једна вешта глума, параван и превара са циљем стицања имовинске користи за појединца или групу а све на штету буџета и наших грађана – наводи наш саговорник.

Претрагом по садржајима на интернету, лако се може доћи до податка да се као дан оснивања те непостојеће плесне школе наводи дан 01.02.2014.године. Јер је то више пута истицано у јавним наступима Лидије Букуровић који су емитовани на локалној РТВ МАГ.  Уосталом она се о томе детаљно изјаснила и када је њен профил уметнице представљен 29.04.2020. године, на Фејсбук страници СКЦ Обреновац.

профил уметника представљен на Фејсбук страници СКЦ Обреновац
профил уметника представљен на Фејсбук страници СКЦ Обреновац

Међутим, све до августа месеца 2015. године, Лидија Букуровић се није појављивала у евиденцијама Агенције за привредне регистре ни као одговорно лице, ни као оснивач, ни као члан,  ни неког привредног субјекта нити неког удружења. Због тога су активности Лидије Букуровић  усмерене на промоцију балетске школе ,,L Dance studio”, биле најблаже речено спорне, гледано са правног аспекта.

Решењем Агенције за привредне регистре БП 88303/2015 од 14.08.2015.године, у  Регистар привредних субјеката је уписана Лидија Букуровић у својству предузетника али се назив  ,,L Dance studio” не користи као пословно име предузетника.

Изрека Решења АПР број БП 88303/2015 од 14.08.2015.године
Изрека Решења АПР број БП 88303/2015 од 14.08.2015.године

Задржаћу вам пажњу на овом месту како би вас упознао са још једним занимљивим податком везаним за регистрацију плесног судија Лидије Букуровић. Наиме, до регистрације плесног студија тј. предузетничке радње Лидије Букуровић, никада не би ни дошло да којим случајем Лидији нису одобрена и уплаћена средства из буџета Републике Србије.

Наиме, по јавно објављеним подацима Комисије за контролу државне помоћи Републике Србије за 2015. годину, Лидији Букуровић је као кориснику тзв. de minimis државне помоћи, од стране Националне службе за запошљавање неповратно исплаћен износ од 160.000,00 динара, на име мера активне политике запошљавања. Лидији су наведена новчана средства исплаћена по основу уговора број 0103-10161-92/2015 закљученог дана 9. јануара 2015. године, дакле, осам месеци пре подношења пријаве за регистрацију предузетника. 

Дозволићу себи слободу да вама и вашим читаоцима укажем да се у Србији јако ретко неком грађанину у регуларним околностима на јавно расписаном конкурсу одобравају новчана средства из државног буџета  и то 8 месеци пре него што се региструје предузетничка радња.

плес изнад закона

Регистрацијом предузетничке радње Лидија Букуровић није стекла нити је могла стећи могућност да учествује на конкурсима за доделу средстава за обављање послова од општег интереса за друштво. Због тога је нејасно по ком основу именована добија донације од локалне самоуправе. Нејасно је и због чега именована ужива привилегију да користи простор СКЦ Обреновац за потребе рада њене непостојеће плесне школе те да се такве актвности промовишу на званичним презентацијама општинске власти и СКЦ Обреновац. 

За промоцију њене непостојеће плесне школе на фреквенцији РТВ МАГ  знамо да је заслужан њен супруг Славиша Букуровић који је у тој медијској кући радио као камерман али пошто се тиме не дира директно у јавну својину, са тим вас нећу замарати- одмахује руком наш саговорник и наставља.

Лидија Букуровић са својим супругом Славишом
Лидија Букуровић са својим супругом Славишом

Дозволите ми да вам појасним…наставља наш саговорник са изношењем детаља. Институт конкурсног суфинансирања пројеката од јавног интереса које реализују удружења, представља законом предвиђени инструмент од огромног значаја за функционисање цивилног сектора. Зато је та материја посебно регулисана законима и уредбама.

Конкурсно финансирање програма удружења који се могу сматрати програмима од јавног значаја најпре је регулисано Законом о удружењима. Одреддбом из члана 38 тог Закона, предвиђено је да се средства за подстицање ових програма, односно недостајући део средстава за њихово финансирање, обезбеђују из буџета Републике Србије, аутономне покрајине или локалне самоуправе. На основу расписаног јавног конкурса, Влада, министарство надлежно за област у којој удружење остварује своје циљеве, орган аутономне покрајине или локалне самоуправе додељују средства и закључују уговоре за спровођење одобрених програма, односно пројеката.

Тврдим, проверио сам па нека ме демантује свако ко има доказ,  да Лидија Букуровић никада није закључила уговор са ГО Обреновац за доделу новчаних средстава за програме рада њене непостојеће балетске школе ,,L Dance studio” – изричит је наш саговорник.

Процедура расписивања и спровођења конкурса, критеријуми одлучивања, мониторинг и евалуација одабраних пројеката, као и сам процес расподеле средстава, начин и поступак њиховог враћања, ближе су дефинисани Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења.

Под удружењем, у смислу Уредбе, подразумева се „добровољна и невладина недобитна организација заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, основана ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени Уставом или законом, уписана у регистар надлежног органа у складу са законом.“ Ова дефиниција обухвата како удружења грађана, регистрована у складу са Законом о удружењима, тако и задужбине и фондације чију регистрацију регулише посебан закон. 

Овиме се неформалне иницијативе и организације у почетној фази развоја односно организације друштвеног активизма, стављају ван домашаја буџетске подршке путем јавних конкурса. 

У складу са Уредбом, надлежни органи по службеној дужности утврђују да ли је удружење које аплицира на конкурс уписано у регистар надлежног органа, и врше увид у његов статут, како би установили да ли се циљеви удружења тематски поклапају са облашћу у којој се програм реализује.

Дакле ни цитирани закон нити цитирана уредба не предвиђају могућност да се буџетска подршка пружа предузетнику јер предузетник није и не може бити непрофитна организација. Понављам вам да Лидија Букуровић јесте предузетник регистрован у складу са законом.

Тврдим, јер сам провером свих државних јавних регистара, неспорно утврдио да Лидија Букуровић осим регистрације своје предузетничке радње, никада није регистровала нити је закључно са данашњим даном предала регистрациону пријаву за упис непрофитне организације односно, удружења, задужбине или фондације у регистар код Агенције за привредне регистре. Због свега наведеног, Лидија не испуњава законом предвиђене услове за пројектно финансирање тј. добијање никакве ни новчане ни материјалне помоћи за рад своје нерегистроване тј. фантомске плесне школе. Она као предузетник мора из сопствених средстава да плати и коришћење капацитета СКЦ Обреновац али и све остале активности, као што мора и да се служи регистрованим именом предузетничке радње а то дефинитивно није име ,,L Dance studio“.

Међутим, Лидијина фантомска плесна школа ,,L Dance studio” ужива погодности какве још ником нису ни понуђене а ни пружене на неком конкурсу за финансирање рада удружења.

имовина СКЦ Обреновац на услузи повлашћеној класи

Пошто је тренутно актуелна тема овог предновогодишњег плесног такмичења чији је домаћин је била Лидијина непостојећа плесна школа ,,L Dance studio”,  јавно постављам питање ко је закључио уговор о коришћењу Велике сцене Спортско културног центра ”Обреновац”, ко је сносио трошкове око организације предметног плесног такмичења и колики су били ти трошкови, ко је и из којих извора обезбедио доделу награда учесницима.

Потрага за одговором на постављена питања ни вас ни ваше читаоце неће довести до релевантног трага који упућује на  плесну школу ,,L Dance studio” јер таква школа не постоји. А ако та тзв. школа не постоји како је могуће да се појављује као домаћин тог такмичења. Звучи помало парадоксално, зар не? 

Чини ми се да ће Лидија морати да осмисли кореографију за психоделични плес који доводи до транса јер се једино у трансу  у неким деловима свести може пронаћи одговор – уз смех закључује наш саговорник.

Надовезао бих се на ову тему и са следећим питањима.. Ко је финансирао рођендански концерт плесне школе ,,L Dance studio” који је одржан фебруара месеца 2019. године у Великој сали СКЦ Обреновац? Зашто у рачуновнодству и архиви СКЦ Обреновац нема уговора са плесном школом ,,L Dance studio”? Зашто такав уговор није никада евидентиран у деловодној књизи?

Како је плаћено учешће плесне школе ,,L Dance studio” у оквиру манифестације ,,Обреновачко лето”, на отвореној сцени испред Спортско културног центра Обреновац одржано 26.08.2018.године?

Верујем да ће шема по којој се регулишу међусобна новчана потраживања локалне самоуправе, СКЦ Обреновац и плесне школе ,,L Dance studio” бити занимљива финансијској полицији…има ту материјала за разматрање, верујте ми- тврди наш саговорник.

Пореска управа је на потезу

Од како сам се заинтересовао за рад фантомских уметничких друштава која арче ресурсе СКЦ Обреновац, посебну пажњу сам посветио проучавању регулативе па сам тако сазнао да је у надлежности Пореске управе између осталог да у сарадњи са посебним службама Министарства унутрашњих послова доставља надлежним тужилаштвима податке о кривичним делима из области финансијског криминала – истиче наш саговорник.

Сматрам да би свакако требало испитати пословање предузетнице Лидије Букуровић а посебно неке пословне активности које су биле и медијски пропраћене.

За наставак ове моје анализе потребно је указати на неке податке из архиве Агенције за привредне регистре, како би све што сада изнесем било довољно уверљиво.

Решењем Агенције за привредне регистре БП 92902/2016 од 06.09.2016. године констатован је прекид обављања делатности Лидијине предузетничке радње почев од 03.09.2016.године.

Изрека Решења АПР број БП 92902/2016 од 06.09.2016. године
Изрека Решења АПР број БП 92902/2016 од 06.09.2016. године

Прекид обављања делатности предузетнице Лидије Букуровић је трајао све до 19.01.2018.године, када је новим решењем БП 5418/2018 од 18.01.2018.године, констатован наставак обављања делатности.

Изрека Решења АПР број БП 5418/2018 од 18.01.2018.године
Изрека Решења АПР број БП 5418/2018 од 18.01.2018.године

Дакле, у периоду од готово годину и по дана, Лидија није смела да обавља регистровану делатност нити да остварује приходе по том основу, под претњом покретања пореско-прекршајног или кривичног поступка.

Међутим, ми смо сви сведоци најинтензивнијих активности Лидије и њене лажне фантомске плесне школе баш у том периоду прекида обављања делатности предузетника.

Тако на пример 22. септембра 2016. године, нову плесну сезону, школа класичног, модерног и џез балета „L Dance Studio”  започиње у новом простору и то у Клубу за децу и младе Спортско-културног центра „Обреновац” уписом нових чланова. 

Затим,  дана 10. новембра 2016. године, плесна школа  „L Dance Studio”  учествује на фестивалу плеса у Ваљеву под називом ” Играј, играј” одржаном на великој позоришној сцени Културног центра Ваљево.

Дана 04. децембра 2017. године,  плесна школа  „L Dance Studio”  учествује на фестивалу плеса у Пожаревцу одакле доноси у Обреновац четири пехара (непознато за који резултат и у којој категорији прим. аут.).

Ако прекид обављања регистроване делатности подразумева одсуство било какве пословне активности па и активности наплате чланарина, поставља се питање како је могуће без икаквих последица, појавити се на плесним такмичењима и фестивалима и освајати награде. 

Изгледа да Пореска управа има селективно разумевање за пословање у сивој или црној зони – закључује наш саговорник. 

Обреновац екстериторијална зона у којој не важе закони Србије

Као што сам вам већ навео и цитирао, по важећим прописима Републике Србије није правно могуће да се из буџета финансирају активности неформалних удружења или удружења у настајању.

Међутим у Обреновцу је ситуација мало другачија. Навешћу вам један свеж пример.

Канцеларија за младе општине Обреновац заједно са ГО Обреновац, позива све НЕФОРМАЛНЕ ГРУПЕ МЛАДИХ са територије Обреновца да пријаве предлоге својих пројеката до 25. јануара 2023. године.

Таквих позива је било и раније, сетимо се само оне бесмислице зване ,,комшијске иницијативе” исл. Све су служиле да се буџетским новцем напуне џепови активиста локалних политичких партија и ћерке и синови локалних фотељаша постављених на руководећа места јавних предузећа.

Све вам то указује да је Обреновац једна велика аномалија у правном систему Србије и да Лидија и њена фантомска плесна школа нису усамљени пример расипања државног новца.

спрега власти са криминалом представља темељ организованог криминала

Од како сам почео да истражујем сумњиве активности и везе локалне самоуправе, СКЦ Обреновац и фантомских културних и спортских удружења, утврдио сам један јасан образац који указује да је ненаменски одлив новца из локалног буџета последица удруженог деловања представника власти и непосредних извршилаца тј. лажних културно-уметничких организација. 

Доказаћу вам то на примеру више пута помињане Лидије Букуровић.

Наме, сви локални обреновачки медији су пренели вест да су од стране ГО Обреновац,  дана 06.05.2022.године балетском студију  ”L Dance” донирана нова огледала.

Лидија Букуровић прима донацију од Мирослава Чучковића и Зорана Ћорломановића
Лидија Букуровић прима донацију од Мирослава Чучковића и Зорана Ћорломановића

Тада је обраћајући се новинарима Зоран Ћорломановић председник Комисије за културу и за доделу награда и јавних признања ГО Обреновац, истакао да је Комисија у претходном периоду настојала да кроз директну комуникацију са представницима организација из области културе, као и кроз пројектно финансирање активности помогне реализацију културних садржаја.

Међутим, остали смо ускраћени за одговор због чега је општина донирала предузетничку радњу Лидије Букуровић када она не представља организацију из области културе и није непрофитна. Такође, ускраћен нам је и одговор на питање када је расписан конкурс за доделу средстава организацијама из области културе. 

И на крају како је било могуће да Лидија Букуровић као предузетник буде одабрана на конкурсу за пројектно финансирање удружења када она нема регистровано удружење а такву могућност закон изричито то забрањује за предузетнике.

Тадашњи председник Градске општине Обреновац Мирослав Чучковић је том приликом нагласио, да ће у будућем периоду, поред  великих инфраструктурних пројеката, фокус бити стављен управо на развој културе те да ће општина Обреновац, уз Комисију за културу, надаље системски радити на развоју културних садржаја. Јасно је дакле да Чучковић тада није рекао да ће фокус бити стављен и на развој предузетништва.

Као шлаг на торту бих додао један кључни моменат који ову донацију додатно компромитује а који се десио чак шест месеци пре те  донације огледала намењених плесној школи.

Наиме, Решењем Агенције за привредне регистре БП 129865/2021 од 29.11.2021.године, Лидија Букуровић је својој предузетничкој радњи променила и назив и делатност на тај начин што је у потпуности одустала од плесне обуке и преорјентисала се на производњу кинематографских дела (што не искључује ни производњу порнографског материјала).

Изрека Решења АПР број БП 129865/2021 од 29.11.2021.године
Изрека Решења АПР број БП 129865/2021 од 29.11.2021.године

Према последње регистрованим подацима назив њене предузетничке радње са којом обавља делатност производње кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма, гласи:

LIDIJA BUKUROVIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU KINEMATOGRAFSKIH DELA STUDIO BUKUROVIĆ OBRENOVAC

Чему ће радњи за производњу кинематографских дела да служе донирана огледала? Да ли је могуће да су свесна и образована бића учествовала у додели огледала, субјекту који је пуних 6 месеци пре те донације променио делатност тако да више нема никакве везе са плесом, балетом, игром…

Зар вам овај пример не указује на спрегу власти и криминала. Зар нисам довољно био јасан када сам цитирао прописе који намећу обавезу властима да по службеној дужности проверавају да ли је учесник на конкурсу регистрован као удружење. Дакле, није било могуће да се приликом доделе донације не утврди да Лидија нема регистровано удружење са називом ”L Dance studio”.

Није било могуће да се општинској управи деси такав пропуст да донацију намењену балетској школи предају субјекту који дуже од 6 месеци нема никакве додирне тачке са плесом и балетом.

И даље остаје нејасно како и по ком основу плесна школа ”L Dance” као непостојећи субјекат и прималац донација од стране обреновачке локалне самоуправе, користи просторије и ресурсе СКЦ Обреновац.

Верујем и надам се да ће надлежно тужилаштво а могло би ту да се умеша и општинско правобранилаштво да покрену поступак испитивања законитости рада локалне самоуправе и законитости пословања Лидије Букуровић.

народ хоће хлеба и игара а не памети и пара

Пошто сам детаљније упућен и у неке друге релације а не само у криминалне пословне односе Лидије Букуровић са руководећим кадром у ГО Обреновац, ћелим да вам саопштим и то да је “јавна тајна” да је организацијом овог плесног такмичења одржаног 24.12.2022.године, неко битан желео да Лидији честита рођендан. Сигуран сам да јој се свидео рођендански поклон.

Лидија Букуровић
Лидија Букуровић

Желим да на данашњи дан 25.12.2022.године, Лидији честитам њен 42. рођендан и да јој пожелим пуно пословних упеха и још много путовања и међународних екскурзија попут оне у Тоскани, са својом непостојећом плесном школом.

Знаће Лидија о чему говорим и због чега то говорим – завршава своје исцрпно излагање наш саговорник.

за Локалне новине Обреновац пише Драгана Николић

One thought on “ОБРЕНОВАЧКИ ПЛЕСНИ КРИМИНАЛ”

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *